Landbouw & Natuur

Het totale areaal is ruim 6 Ha groot groot, met daarbinnen 8.000 m2 bosgrond, 14.000 m2 akkerland en 20.000 m2 grasland.  Afwisselend wordt met name winterrogge en gerst ingezaaid en als wisselgewas bijv. mosterd.  Langs de akker is met ondersteuning van het Gebiedscollectief Noord-Oost Twente een kruidenrijke akkerrand gerealiseerd van 9 meter breed, zie onderstaande afbeelding. Vanaf 2020 is de akkerrand uitgebreid naar de noordelijke akker; hier is een botanische akkerrand gerealiseerd van 9 meter breed. De akkerrand zal dienen als broed, schuil-­ en foerageergebied voor akkervogels, zoals de Grauwe Kiekendief, Veldleeuwerik en Patrijs en natuurlijk ook voor insecten. Chemische onkruidbestrijding willen we maximaal beperken, ook vanwege de bijen die in de buurt worden gehouden.

In 2023 wordt het in het kader van de aktie Iedereen een Boom  een groot aantal bomen aangeplant, waaronder Gladde Iep, Peer, Walnoot, Winterlinde en Kastanje