Landschapsonderhoud januari 2020

Damink Tuin & Landschap hebben we ingeschakeld om het door Landschap Overijssel gemaakt landschapsherstelplan te realiseren. De 1 Ha bos wordt afgezet, er wordt een poel gerealiseerd als ook diverse andere landschapselementen (hagen, bossages, botanische akkerranden, keverbank, rasters en hekwerken). In maart 2020 moet dit alles gereed zijn.

Hopoogst 2019

De hopoogst is binnen! Leuk om de eerste oogst binnen te halen. Geen riante opbrengst, want de hop is dit jaar geplant en het duurt 3 jaar voordat de planten tot volle wasdom komen. We hebben veel geleerd, over voeding, irrigatie, bodem etc. Ook de nodige fouten gemaakt, dus gaan we volgend seizoen veel dingen rond de hopteelt anders doen en zetten we met name in op bodemverbetering. De verse hop zit nu in de vriezer en gaan we binnen 3 maanden verwerken in ons eigen bier.

Bezoek van een Drone

Familiebezoek brengt net gekochte drone mee, dus gelijk de lucht in voor een paar mooie plaatjes. Helaas werkte de filmfunctie niet, dus een filmpje volgt later. In ieder geval een mooie foto vanuit een heel ander perspectief.

Hopveld aanleggen

Met hulp van Niek Tellman zijn met behulp van vier eikenhouten palen van 4,5 meter twee teelstroken aangelegd. De overspanning met een dikke staaldraad bedraagt 25 meter. Aan deze overspanning worden per plant verticaal twee leiddraden gespannen, waarlangs de hopplant naar boven kan groeien.

Deze opzet is voor ons groot genoeg om ervaring op te doen met de teelt van hop. Naast de soort Perle hebben we recent nog een rij aangeplant met de soort Tettnang, die we rechtstreeks van een teler uit de Duitse hopregio Hallertau hebben betrokken.

Door de droogte moesten we een oplossing bedenken voor de irrigatie. Op Youtube vonden we een filmpje waarmee met behulp van PET-flessen een eenvoudig druppelirrigatie-systeem is te maken. Dit werkt vooralsnog prima., maar we denken al na over een permanente en volautomatische oplossing.

Hopscheuten planten

Zondag 31 maart hebben we de hopscheuten geplant. We hebben enige vertraging opgelopen omdat de gemeente niet meeging in het aanleggen van een hopveld op onze es. Hierdoor moesten we uitwijken naar een andere akker en moest de grond versneld bewerkt worden. Er zijn nu twee stroken aangelegd van 20 meter lengte met 4 meter tussenruimte, uit te breiden op termijn met nog eens 2 stroken.
De hopplanten zijn van de soort Perle en hebben we betrokken van Bierevents. Uiteindelijk wordt er nog een installatie gebouwd om de hopplanten de hoogte in te leiden. Maar eerst eens kijken of de hopscheuten aanslaan..

Zo, het hout is weer gehakt….

Met de nieuwe Finse bijl (Vipukirves Lever Axe) een grote eik verwerkt tot haardblokken. Deze bijl is aan een kant zwaarder en splijt door de draaiende beweging het hout sneller. De stukken vlogen door de lucht. van al dat hakken hebben we het aardig warm van gekregen..

Platform Nederlandse hoptelers

We hebben deelgenomen aan de voorjaarsbijeenkomst van het platform op 9 februari 2019. De bijeenkomst in Zieuwent werd goed bezocht door hoptelers uit alle windstreken van Nederland. We hebben ons eigen hopproject kunnen toelichten en veel interessante contacten opgedaan. Zie hier voor verslag.