Landschapsonderhoud januari 2020

Damink Tuin & Landschap hebben we ingeschakeld om het door Landschap Overijssel gemaakt landschapsherstelplan te realiseren. De 1 Ha bos wordt afgezet, er wordt een poel gerealiseerd als ook diverse andere landschapselementen (hagen, bossages, botanische akkerranden, keverbank, rasters en hekwerken). In maart 2020 moet dit alles gereed zijn.