Hopscheuten planten

Zondag 31 maart hebben we de hopscheuten geplant. We hebben enige vertraging opgelopen omdat de gemeente niet meeging in het aanleggen van een hopveld op onze es. Hierdoor moesten we uitwijken naar een andere akker en moest de grond versneld bewerkt worden. Er zijn nu twee stroken aangelegd van 20 meter lengte met 4 meter tussenruimte, uit te breiden op termijn met nog eens 2 stroken.
De hopplanten zijn van de soort Perle en hebben we betrokken van Bierevents. Uiteindelijk wordt er nog een installatie gebouwd om de hopplanten de hoogte in te leiden. Maar eerst eens kijken of de hopscheuten aanslaan..